Het ontstaan van Stichting Re-Trail Dogs


Sinds juni 2016 is Re- Trail Dogs officieel een stichting. Ruim een jaar daarvoor ontstond het idee om wat te willen betekenen voor herplaatshonden.
Binnen mijn speurhondenschool had ik al dikwijls gezien wat een positief effect het speuren op honden heeft:

  • duidelijk groeiend zelfvertrouwen
  • stress verlagend
  • uitlaatklep voor energie
  • het geeft plezier!

Na een jaar was de evaluatie heel duidelijk: stoppen was geen optie.

Dan komt de keus: op dezelfde voet doorgaan en het kleinschalig houden of proberen uit te breiden en meer te bereiken. De keus viel op het laatste.
Ik denk dat er nog veel meer te bereiken is. Meer honden, meer mensen, helpen, kennis delen, samenwerken. Wat het afgelopen jaar ook al bleek is dat het leeft bij mensen. Mensen zijn oprecht geïnteresseerd en bieden hun hulp aan.
De stichting werd een feit en ik hoop dat we vanaf hier nog veel meer dingen kunnen gaan bereiken.

Over de stichting

De gedachte achter Re-Trail Dogs
Beginnende vanuit het idee dat honden een uurtje hun zinnen konden verzetten en plezier zouden hebben, werd al heel snel duidelijk dat het positieve effect nog groter was dan gedacht.

De honden gingen voldaan moe terug, waren ontspannen in hun verblijf, toonde minder stress en bepaalde gedragingen ( al dan niet gerelateerd aan stress of onzekerheid ) werden minder of verdwenen voor een periode.

Soms voor een dag, soms voor een week en na verloop van tijd konden we soms zelfs de tijd tussen de trainingen door overbruggen zonder terugval in bepaald gedrag.

Niet alleen heeft dat een groot effect op de hond zelf maar ook zeker voor zijn of haar leefomgeving. Denk bijv. aan asielhonden die met meerdere honden in een ruimte verblijven.

Meer rust en minder stress. Daar hebben zowel de honden als de medewerkers baat bij. Daarnaast krijgen we vaak ook een andere kant van de hond te zien tijdens het werken. Een kant die vaak (begrijpelijkerwijs ) wat naar de achtergrond verdwijnt, ondersneeuwt of niet tot uiting komt omdat de leef situatie daar nou eenmaal niet naar is.

Toekomstplannen:

  • het uitbreiden van de hondentrainingen
  • informatie- of praktijkdagen bij asielen of stichtingen
  • een educatief totaalpakket voor asielen waarin onder andere de laatste wetenschappelijke inzichten gedeeld worden.

Denk aan: training van honden, het lezen van lichaamstaal, het herkennen en erkennen van problematisch gedrag, verrijking van honden binnen organisaties en communicatie.